Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? 

Obsesif Kompulsif Bozukluk tanısının açıklamasından önce, onu oluşturan terimleri tanımlamamız doğru olacaktır.

Obsesyon; kişinin saçma olduğunu bildiği halde, zihnine tekrarlayıcı ve zorlayıcı bir şekilde gelen, kendi çabalarıyla uzaklaştıramadığı düşüncelerdir.

Kompulsiyon ise; kişinin obsesyonların kendisinde yarattığı kaygıyı azaltmak için istemli şekilde gerçekleştirdiği, yapmaya zorlanmış gibi hissettiği düşünce, söz (dinsel değeri olan sözler söyleme, sayı sayma, sözcükleri sessiz biçimde yineleme vb) ve davranışlardır (el yıkama, düzenleme, denetleme vb).

Obsesif kompulsif bozukluğu olan birçok hasta hem obsesyon hem de kompulsiyona sahiptir. Obsesif kompulsif bozukluk hastaları ritüellerini gerçekleştirebilmek için her gün birçok saatlerini harcarlar. Bu durum kişinin çalışmasını ve aileleriyle ilgilenmelerini zorlaştırır. Kendilerine kaygı uyandıran durum ve yerlerden kaçınırlar, bazıları eve bağımlı hale gelebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk tedavisi olan bir hastalıktır.

Obsesif kompulsif bozukluğun alt tipleri:

Yıkayıcı -temizleyiciler: Belli nesnelerin veya durumların bulaşmasıyla ilgili obsesyonları ve kompulsiyonları vardır. Belli durumlar ve nesneler temas ettikten sonra kirlendiklerine inanırlar. Başlıca kirlilik nesneleri mikrop, vücut salgıları (idrar, kan, ter, mensturel sıvılar) toz, yağ, un vb.

Kontrolcüler: Bir felaketin ortaya çıkmasını önlemek için çevreyi aşırı kontrol ederler. Ocağın kapatılmış, kapının kitlenmiş olduğunu kontrol etme gibi.

Tekrarlayıcılar: Korkulu düşünce zihne gelmesinden sonra kişi bunun olmasını önlemek için belli bir hareketi yapmak zorunda hisseder. Işığı belli sayıda açma ve kapatma gibi.

Düzenleyici- sıralayıcılar: Çevrelerindeki nesnelerin belli bir düzen içerisinde durmasına ihtiyaç duyarlar.

Toplayıcı- biriktiriciler: Gereksiz nesneleri toplar sonra da atamazlar.

Düşünce tekrarlayıcılar: Kaygı yaratan düşünce veya imgeleri nötralize etmek için başka düşünceleri ya da imgeleri devreye sokarlar.

Saf obsesyonlar: Tekrarlayan, kontrol edilmeyen rahatsız edici olumsuz düşünceler vardır. Kompulsiyon yoktur.

Yeni tanı kriteri olan DSM 5’te “Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili bozukluklar” şeklinde tanımlanmış. Beden algısı bozukluğu, Trikotillomani (saç yolma), Deri yolma bozukluğu da bu kategoride ele alınmıştır.

 

Aşağıdaki formu tarafımıza göndermek suretiyle sizinle iletişim kurmamızı sağlayabilirsiniz. Gerekli ön bilgi alışverişinden sonra çözüm noktasında nelerin nasıl yapılması gerektiğini ve çözüm sürecinin aşamalarını sizlerle paylaşmaktan memnunluk duyarız.

Sizinle İrtibat Kurmamızı İster Misiniz?

Danışmanlığa ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız yada kafanızda soru işaretleri varsa, aşağıdaki telefon numaralarından hafta içi hergün saat 09:00 ile 18:00 arası bize ulaşabilirsiniz. Bizimle iletişim kurmanızdan memnuniyet duyarız.

  • 0 (552) 378 41 51